Copyright 2021 - Custom text here

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

0001

 

Prowadzimy rekrutację do projektu utworzenia "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim", współfinansowanego ze środków RPO WŁ 2014-2020. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, jako jeden z partnerów, wspiera projekt w zakresie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu wieluńskiego. W celu skorzystania z usług należy zapoznać się z Regulaminem projektu, oraz przedłożyć w Biurze Fundacji prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem i niezbędnymi załącznikami. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

DOKUMENTY INFORMACYJNE

HARMONOGRAM

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

DOKUMENTY DO DRUKU:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (podpisuje Pełnomocnik)

OŚWIADCZENIE (podpisuje Korzystający i Pełnomocnik, zatem drukuje się 2 egzemplarze)

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (podpisuje Pełnomocnik)

WNIOSEK O UŻYCZENIE SPRZĘTU (podpisuje Pełnomocnik)

PEŁNOMOCNICTWO (podpisuje Korzystający)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Aby skorzystać z wypożyczalni należy wypełnić komplet powyższych dokumentów oraz dostarczyć je do biura Fundacji (pl. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 205). Następnie sporządza się umowę oraz następuje odbiór sprzętu. Magazyn sprzętu mieści się przy ul. Piłsudskiego 6 (budek II LO im. Janusza Korczaka) w Wieluniu. Drzwi magazynu znajdują się z tyłu budynku od ul. Szkolnej, przy Bibliotece Pedagogicznej.

Warto uprzednio skontaktować się telefonicznie, w celu sprawdzenia obecności prowadzącego wypożyczalnię oraz dostępności sprzętu.

 

ZASOBY WYPOŻYCZALNI

 • łóżka rehabilitacyjne
 • wózki inwalidzkie
 • wózek inwalidzki - elektryczny
 • balkoniki
 • kule
 • koncentrator tlenu
 • krzesło toaletowe/prysznicowe
 • wózki toaletowe
 • nakładkę wannową
 • podnośnik transportowo-kąpielowy
 • pionizator
 • schodołaz
 • ssaki
 • inhalatory
 • rowery rehabilitacyjne trójkołowe

W celu sprawdzenia dostępności sprzętu należy skontaktować się z biurem Fundacji kom. 723 254 655 lub (43) 843 79 32.

f t g m